För er kunder som har fått Easee Home laddbox installerad

För er kunder som har fått Easee Home laddbox installerad inväntar vi själva mer information i ärendet och återkommer så snart vi har mer information att delge er som kund.

Mer info kan läsas vi denna länk:
https://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/nyheter/2023/laddbox-far-forsaljningsforbud/

Kan jag fortsätta att använda min Easee laddbox?

Ja, du kan fortsätta använda din laddbox enligt tillverkarens anvisningar. Ett försäljningsförbud innebär inte användningsförbud. Du ska vara observant på eventuella avvikelser från normal funktion på installerad och inkopplad utrustning. Risken för tillbud är inte större än att tillverkaren har 3 månader på sig att ta fram en åtgärdsplan och ytterligare 9 månader på sig att genomföra den.